Уважаеми Едмаркър,

Поради промяна на платформата на нашия уебсайт, ще е нужно да се регистрирате наново.

Моля да ни извините за неудобството. Надяваме се ще откриете, че тази платформа е по-ефективна и приятна за работа.


 

 

Dear Edmarker,

As we have changed our website platform, you will be required to register.

Please excuse us for any inconvinient. We hope that you will find that this platform is more efficient and pleasant to work with.

Comme nous avons modifié notre plateforme Web, vous devrez vous inscrire. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient. Nous espérons que vous constaterez que cette plateforme est plus efficace et plus agréable à utiliser.

 

 

 

FeelGoodNow

EDMARK BULGARIA TEAM

Меню
Профил
Език
  • НАЧАЛО +
  • ЗА ПРОДУКТИТЕ +
  • ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ +

Правила и процедури на Едмарк

 

  1. Удостоверявам, че информацията попълнена от мен е вярна и точна.
  2. Удостоверявам, че съм прочел и разбрал маркетинговият кодекс на Едмарк, правила на поведение и процедури.
  3. Удостоверявам, че ще спазвам етичният кодекс и правила на Едмарк за поведение.
  4. Напълно разбирам, че не съм служител или представител на Едмарк,  че отношенията между Едмарк и мен са строго и единствено на бизнес основа. А именно, че нямам право да изразявам гласно или негласно, че съм представител на Едмарк.
  5. Имам навършени 18 години.
  6. Разбирам, че след моята регистрация имам право на една година на онлайн услуги, които включват получаване на дигиталното списание фокус, и достъп до онлайн мрежата на дистрибуторите, което ще ми позволява да проверявам месечните изяви и бонусния ми статус. Също така се съгласявам и разрешавам на компанията да приспадне от личният ми бонус _____________ лева от последните 5 месеца, което ще ми даде правото да продължавам да ползвам онлайн услугите на Едмарк.