Уважаеми Едмаркър,

Поради промяна на платформата на нашия уебсайт, ще е нужно да се регистрирате наново.

Моля да ни извините за неудобството. Надяваме се ще откриете, че тази платформа е по-ефективна и приятна за работа.


 

 

Dear Edmarker,

As we have changed our website platform, you will be required to register.

Please excuse us for any inconvinient. We hope that you will find that this platform is more efficient and pleasant to work with.

Comme nous avons modifié notre plateforme Web, vous devrez vous inscrire. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient. Nous espérons que vous constaterez que cette plateforme est plus efficace et plus agréable à utiliser.

 

 

 

FeelGoodNow

EDMARK BULGARIA TEAM

Меню
Профил
Език
  • НАЧАЛО +
  • ЗА ПРОДУКТИТЕ +
  • ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ +

Декларация за даване на съгласие GDPR

 

Съгласен/на съм дружество „ЕДМАРК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БГ“ ЕООД, ЕИК 203748652, адрес на регистрация и кореспонденция София 1220, Бул. Ломско шосе 136, да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с регистрацията ми, като дистрибутор в (EDMARK) ЕДМАРК, Малайзия.

 

Запознат/а съм с:

  • целта и средствата на обработка на личните ми данни;
  • доброволния характер на предоставянето на данните;
  • правото на достъп и на коригиране на събраните данни.

 

С настоящата декларация декларирам, че лично съм предоставил личните си данни (имена, телефон, адрес, данни лична карта, електронна поща) на това дружество и давам своето съгласие да се съхраняват и обработват от компанията. Също така давам съгласието си за предаване на личните ми данни от дружеството за обработка в рамките на целта/-ите, посочена/-и тук, на обработващи лични данни в страни извън Европейския съюз - (EDMARK) ЕДМАРК, Малайзия.

Запознат съм, че информацията е нужна за регистрацията ми и обслужването на моят дистрибуторски статут, като се спазват изискванията на Европейския съюз и местното законодателство.

 

Имам право по всяко време да изисквам актуализация на личните ми данни, информация относно ползването им, както и да оттегля съгласието, предоставено в настоящата декларация, и да изсиквам изтриване на личните ми данни.

 

Информиран/а съм, че нося наказателна отговорност за предоставени неверни данни.